Νέα

Εμπορική Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Galanis Sports Data

Η INDIGITAL, συντονιστής του έργου έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics) , είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία της INDIGITAL με τη Galanis Sports Data. Η εταιρεία αποτελεί κορυφαίο εταίρο στην στατιστική ανάλυση αθλητικών γεγονότων από το 1984 με πάνω από 300 συνεργάτες …

Εμπορική Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Galanis Sports Data Read More »

Δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), συνεχίζονται οι επιστημονικές δημοσιεύσεις πραγματοποιηθεί με επιτυχία: Οι εν λόγω δημοσιεύεις αναδεικνύουν τη σημασία της εν λόγω δράσης, μέσα από την παρουσίαση καινοτόμων και ανταγωνιστικών αλγόριθμων και μεθοδολογιών που προτείνονται, συνεισφέροντας έτσι δυναμικά στην επιστημονική κοινότητα, στα …

Δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια Read More »

Δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία οι παρακάτω δημοσιεύσεις: Οι εν λόγω δημοσιεύεις αναδεικνύουν τη σημασία της εν λόγω δράσης, μέσα από την παρουσίαση καινοτόμων και ανταγωνιστικών αλγόριθμων και μεθοδολογιών που προτείνονται, συνεισφέροντας έτσι δυναμικά στην επιστημονική κοινότητα, στα …

Δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια Read More »

Συμφωνία συνεργασίας με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), οι συνεργάτες ( INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ (INDIGITAL) και Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πα. Πει. / Εργαστήριο Yπολογιστικής …

Συμφωνία συνεργασίας με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου Read More »

Δημοσιοποίηση Πιλοτικών Αποτελεσμάτων (demos)

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), δημιουργείται κανάλι διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο Youtube. Το εν λόγω κανάλι, θα εμπλουτίζεται με διάφορα Βίντεο που σχετίζονται με το έργο και αναδεικνύουν τις παραγόμενες τεχνικές και μεθοδολογίες που προτείνονται και χρησιμοποιούνται. Η δράση αυτή …

Δημοσιοποίηση Πιλοτικών Αποτελεσμάτων (demos) Read More »

Συμφωνία συνεργασίας με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), οι συνεργάτες ( INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ (INDIGITAL) και Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πα. Πει. / Εργαστήριο Yπολογιστικής …

Συμφωνία συνεργασίας με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου Read More »

Skip to content