Συνεργάτες

Indigital A.E.

Η InDigital Α.Ε ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μια αμιγώς Ελληνική Τεχνολογική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.

Βασική αποστολή της InDigital είναι η παροχή καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, έχοντας ως σκοπό την πρωτοπορία μέσω της συνεχούς έρευνας και επένδυσης σε νέες αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει εστιάσει στον Τομέα Αθλητισμός και Τεχνολογία και ίσως να αποτελεί και τη μοναδική Ελληνική τεχνολογική εταιρία που διαθέτει τεχνογνωσία στον Αθλητισμό και υλοποιεί σχετικά Έργα. Πρόσφατο Μεγάλο Τεχνολογικό Έργο στον τομέα του Αθλητισμού είναι το Τεχνολογικό Δημόσιο έργο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου αξίας 8.000.000 Ευρώ για λογαριασμό του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Παράλληλα η εταιρία έχει τεράστια εμπειρία στη συλλογή και διαχείριση δεδομένων, αφού είναι η μεγαλύτερη εταιρία συλλογής και παρακολούθησης ανοιχτών δεδομένων και πληροφορίων μέσων μαζικής επικοινωνίας μέσα από την ευρέως γνωστή έξυπνη συνδρομητική εφαρμογή προσωποποιημένων πληροφοριών (innews). Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα μέσα από τη συνέπεια και αξιοπιστία των υπηρεσιών προς τους συνεργάτες της. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην εξειδίκευσή της στον κλάδο της Πληροφορικής και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε καινοτόμες τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες της είναι άκρως καινοτόμες για την ελληνική αγορά και συνεχώς επενδύει σε εξοπλισμό και λογισμικό νέων υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Αποτελείται από έμπειρο και καταξιωμένο προσωπικό 45 ατόμων, η πλειονότητα του οποίου εργάζεται χρόνια στην εταιρεία, με αποτέλεσμα την πλήρη εξειδίκευση για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των συνεργατών.

Η InDigital ερευνά και αναπτύσσει έργα πληροφορικής προσαρμοσμένα πλήρως στις απαιτήσεις του κάθε έργου-συνεργάτη καθώς είναι βασισμένα κυρίως σε ανοιχτό λογισμικό (Open Source) και εφαρμογές που αναπτύσσει η ίδια.

Η InDigital είναι πιστοποιημένη με το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015. Διαθέτει επίσης το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2015, το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Επιπλέον, διαθέτει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Η InDigital έχει συμμετάσχει και υλοποιήσει πληθώρα ανάλογων έργων υψηλών απαιτήσεων για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς  / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς Το Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής (Computational Biomedicine) ανήκει στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo γνωστικά αντικείμενα της Βιοϊατρικής Μηχανική και Τεχνολογίας και της Επεξεργασίας Βιοσημάτων και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Εικόνων. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Yπολογιστικής Βιοϊατρικής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και υποψήφιους διδάκτορες, μηχανικούς με τεχνική εμπειρία σε θέματα βιοιατρικής μηχανικής και προπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον η ομάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπειρία στα πεδία της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων και βίντεο (τμηματοποίηση και χαρακτηρισμός ιατρικών δεδομένων, αναγνώριση προτύπων, ανακατασκευή ιατρικής εικόνας, κτλ.), καθώς και στην επεξεργασία βιοσημάτων (αναγνώριση προτύπων, εκτίμηση κατάστασης ασθενή). Σε αυτά τα πλαίσια ανάλυσης ιατρικών δεδομένων έχει αναπτυχθεί πληθώρα εργαλείων και μεθοδολογιών για την κατάληλλη επεξεργασία δεδομένων (κωδικοποίηση περιοχών ενδιαφέροντος σε ιατρικές εικόνες και βίντεο χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές για συμπίεση μέσω wavelets και βάση του προτύπου H.264), τμηματοποίηση εικόνων και εφαρμογής τεχνικών κατηγοριοποίησης (classification) και αναγνώρισης προτύπων (π.χ. τμηματοποίηση και ανάλυση εικόνων μικροσκοπίου, αναγνώριση και χαρακτηρισμός καρκίνου του δέρματος, κτλ.). Πέρα από την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, η ομάδα έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων από ιατρικά δεδομένα, απαρτιζόμενη κυρίως από ιατρικές εικόνες διαφόρων απεικονιστικών ειδών.

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
Skip to content