Συμφωνία συνεργασίας με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), οι συνεργάτες ( INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ (INDIGITAL) και Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πα. Πει. / Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής / ΚΕΠΠ), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Βριλησσίων “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” ( https://www.kentavrosfc.gr/).

Η εν λόγω συνεργασία αφορά στην καταγραφή στοιχείων βιομετρικών χαρακτηριστικών αθλητών και επιδόσεων τους, με στόχο την καλύτερη ανάλυση της κατάστασης, ανάπτυξης, εξέλιξης και πορείας των αθλητών του συλλόγου, μέσα από ένα δυναμικό προπονητικό πλάνο που θα λαμβάνει υπόψιν στοιχεία κινησιολογίας (όπως ταχύτητα, κίνηση στο χώρο, επιτάχυνση, συνολική απόσταση), καθώς και καρδιολογικά στοιχεία (πχ παλμοί). Για το λόγω αυτό, θα χρησιμοποιηθεί επαγγελματικός εξοπλισμός με στόχο την καταγραφή και ανάλυση των παραπάνω δεδομένων, σε σχέση και με τις δράσεις του έργου.
Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ , Δράση Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” (B Κύκλος) με Κωδικό πράξης: Τ2ΕΔΚ-04581 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ.

Skip to content