Νέα

Εμπορική Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Galanis Sports Data

Η INDIGITAL, συντονιστής του έργου έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics) , είναι στην ευχάριστη θέση …

Read More →

Δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), συνεχίζονται οι επιστημονικές δημοσιεύσεις πραγματοποιηθεί με επιτυχία: …

Read More →

Δημοσιοποίηση Πιλοτικών Αποτελεσμάτων (demos)

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), συνεχίζεται ο εμπλουτισμός στο κανάλι διάχυσης των …

Read More →

Δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και αποθετήρια

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία οι παρακάτω δημοσιεύσεις: …

Read More →

Συμφωνία συνεργασίας με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), οι συνεργάτες ( INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ …

Read More →

Δημοσιοποίηση Πιλοτικών Αποτελεσμάτων (demos)

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), δημιουργείται κανάλι διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου …

Read More →

Συμφωνία συνεργασίας με τοπική ομάδα ποδοσφαίρου

Στα πλαίσια του έργου Τ2ΕΔΚ-04581 με τίτλο “Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης (Deep Football Video Analytics), οι συνεργάτες ( INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ …

Read More →
Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print
Skip to content