Ανάλυση Βίντεο Ποδοσφαίρου
με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης

Το προτεινόμενο έργο (Deep Football Video Analytics) αφορά στην επεξεργασία δεδομένων των αθλητών κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων με στόχο την αυτόματη αναγνώριση της ποδοσφαιρικής τους απόδοσης στον αγώνα καθώς και τα ατομικά αλλά και ομαδικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από μία τέτοιου είδους επεξεργασία.

- Συνεργάτες

Η InDigital Α.Ε ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μια αμιγώς Ελληνική Τεχνολογική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών […]

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς  / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Skip to content